SPECJALISTYCZNE UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

Ubezpieczenia Specjalistyczne na Życie Kancelaria Brokerska Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz Kraków

Charakterystyka

W naszej ofercie znajdą Państwo też specjalistyczne ubezpieczenia osobowe zabezpieczające m.in:

  • Na wypadek utraty możliwości pracy w aktualnie wykonywanym zawodzie
  • Na wypadek poważnego zachorowania z sumą ubezpieczenia 2 000 000 Euro
  • Ubezpieczenia nowotworowe

W ciągu ostatnich kilku lat zauważyć można dostosowanie oferty ubezpieczycieli do rosnącego zapotrzebowania na ubezpieczenia osobowe.

Dla Klientów, którzy poszukują ubezpieczenia chroniącego w przypadku poważnych zachorowań na wysokie kwoty wprowadzono ubezpieczenia typu BEST DOCTORS chroniące na kwoty 2 000 000 EURO.

Po obszernej kampanii ING Rakowi Wspak, kolejne towarzystwa wprowadzają swoje produkty w tym segmencie rynku.

Kolejnym ubezpieczeniem, które zabezpiecza osoby prowadzące działalność gospodarczą lub pracujące na kontraktach menadżerskich jest zabezpieczenie ich od niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku


W Kancelarii porównujemy oferty wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych działających na Polskim rynku. Przeprowadzamy bezpłatną analizę funkcjonującego ubezpieczenia i negocjujemy dla Państwa najkorzystniejsze warunki biorąc pod uwagę specyfikę i potrzeby firmy.

Każda oferta grupowa jest przygotowywana dla Państwa firmy indywidualnie mając na uwadzę potrzeby przedsiębiorsta. Negocjacje z Towarzystwami odbywają się na wyższych szczeblach dlatego gwarantujemy wysoką jakość ofert.

Powrót

  • Wysokie sumy ubezpieczenia
  • Ochrona indywidualna-spersonalizowana

Indywidualna wycena dla klienta