Ubezpieczenia grupowe na życie

Ubezpieczenia Grupowe Kancelaria Brokerska Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz Kraków

Charakterystyka

Ubezpieczenia grupowe zyskują na popularności nie tylko jako element pakietów socjalnych oferowanych pracownikom przez pracodawców, mających na celu zatrzymanie pracownika w firmie i zmotywowanie do wzmożonej pracy, lecz również poprzez fakt, iż ich rozwój jest wspierany przez instrumenty polityki ekonomiczno-finansowej, a konkretnie polityki fiskalnej. Taka forma premiowania pracowników jest korzystna dla pracodawcy, ponieważ ma on możliwość uzyskania konkretnych korzyści podatkowych, wynikających 
z faktu opłacania przez niego takiego ubezpieczenia1. Możliwe korzyści podatkowe związane z opłacaniem przez pracodawcę ubezpieczenia grupowego to:

  • Możliwość zwolnienia z opłacania składki ZUS od ubezpieczenia dla pracownika
  • Możliwość zaliczenia składki za ubezpieczenie grupowe, opłacane za pracowników, w koszty prowadzenia działalności gospodarczej
  • Możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej

Oprócz korzyści prawno-podatkowych pracodawcy należy podkreślić korzyści związane 
z niższą jednostkową ceną składki, zwłaszcza w przypadku dużych grup2 w stosunku do indywidualnych ubezpieczeń. Ważne są też korzyści psychologiczne3 i społeczne: pracownik objęty ubezpieczeniem ma poczucie posiadania dobra luksusowego, które wyceniać może dużo wyżej niż wynosi jego realna cena.

Omówione korzyści sprawiają, że ubezpieczenia te coraz bardziej zyskują na popularności wśród pracodawców.


W Kancelarii porównujemy oferty wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych działających na Polskim rynku. Przeprowadzamy bezpłatną analizę funkcjonującego ubezpieczenia i negocjujemy dla Państwa najkorzystniejsze warunki biorąc pod uwagę specyfikę i potrzeby firmy.

Każda oferta grupowa jest przygotowywana dla Państwa firmy indywidualnie mając na uwadzę potrzeby przedsiębiorsta. Negocjacje z Towarzystwami odbywają się na wyższych szczeblach dlatego gwarantujemy wysoką jakość ofert.


1 Więcej na ten temat: A. Marczak, Nieodpłatne świadczenia dla pracowników w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13, Przegląd Podatkowy, 10/2014, s.12-20. oraz A. Taudul, Opodatkowanie pakietów medycznych, „Przegląd Podatkowy” 8/2010, s. 10-16

2 Trudno określić, od kiedy grupę możemy nazywać dużą, to zależy o ubezpieczyciela. Zwyczajowo grupy powyżej 40 osób są uważane za średnie w jednych towarzystwach ubezpieczeniowych, a w innych natomiast jako duże, często podlegające już działom korporacyjnym

3 Więcej na ten temat: J. Daszkowski, Iluzja pieniądza i motywacyjna wartość płac w świetle statystyki ekonomicznej, [w:] „Management and Business Administration. Central Europe”, 1/2012 (108), Akademia Leona Koźmińskiego, s. 33–48

Powrót

  • Niska cena
  • Personalizacja zakresu
  • Działa od 2 osób
  • Możliwość braku karencji

Minimum 2 osoby

od 10 zł/os. Popularny wariant to 50-65 zł