Ubezpieczenia grup otwartych

Grupy Otwarte Kancelaria Brokerska Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz Kraków

Charakterystyka

Grupa otwarta jest rewelacyjnym rozwiązaniem i alternatywą, gdy nie ma możliwości wprowadzenia w danym przedsiębiorstwie ubezpieczenia grupowego zamkniętego. Ubezpieczenie to można bowiem stworzyć już nawet dla jednej osoby, niezależnie od jej sytuacji zawodowej.

Grupa otwarta zawiera wszystkie ryzyka jakie oferuje ubezpieczenie grupowe zamknięte. Dodatkowo w sytuacji, gdy przechodzi się do niej z innego ubezpieczenia grupowego zniesione zostają karencję, a więc zachowana jest pełna ciągłość ubezpieczenia.

Od kilku lat ubezpieczyciele zaczęli wprowadzać nową odmianę grupowych ubezpieczeń, a mianowicie wprowadzono grupę otwartą, otwierając tym samym nowe możliwości dla wszystkich uczestników polskiego rynku ubezpieczeń. Ubezpieczenie typu grupa otwarta pozwala ominąć problem partycypacji1 wymagany w ubezpieczeniach zamkniętych. Pozwala ono także ubezpieczyć się osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, które do tej pory ze względu na limit przystąpienia minimum
 3 osób (jedynym wyjątkiem na rynku jest PZU Życie S.A, gdzie po zaakceptowaniu oferty przez Centralę można utworzyć polisę dla 2 osób), nie były w stanie wykupić dla siebie zakresu ubezpieczenia oferowanego przez ubezpieczenie grupowe. Do ubezpieczenia typu grupa otwarta może natomiast przystąpić każda osoba w wieku 18-79 lat spełniająca kryteria zdrowotne wymagane przez dane TUnŻ jak również osoba niepracująca czy emeryt. Grupy otwarte posiadają uproszczoną ankietę medyczną oraz, co istotne, często pozwalają zachować ciągłość ubezpieczenia.


W Kancelarii porównujemy oferty wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych działających na Polskim rynku. Przeprowadzamy bezpłatną analizę funkcjonującego ubezpieczenia i negocjujemy dla Państwa najkorzystniejsze warunki biorąc pod uwagę specyfikę i potrzeby firmy.

Każda oferta grupowa jest przygotowywana dla Państwa firmy indywidualnie mając na uwadzę potrzeby przedsiębiorsta. Negocjacje z Towarzystwami odbywają się na wyższych szczeblach dlatego gwarantujemy wysoką jakość ofert.


1 Partycypacja rozumiana jest w praktyce ubezpieczeń jako stosunek ilości ubezpieczonych pracowników 
w zakładzie do ilości wszystkich zatrudnionych. By ubezpieczenie mogło funkcjonować, ilość osób ubezpieczonych w stosunku do zatrudnionych powinna wynosić, w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, od ok 50% do 85%

Powrót

  • Zachowanie ciągłości ubezpieczenia
  • Szeroki zakres ochrony
  • Opcja dla jednoosobowych działalności gospodarczych
  • Duża rozpiętość wieku
  • Dostęp dla każdego (również dzieci, bezrobotni, emeryci)

  • Wiek 1-79 roku życia
  • Brak grupy inwalidzkiej
  • Brak niezdolności do pracy
  • Nieprzebywnie na L4 (aktualnie)
  • Nieprzebywanie na L4 dłużej niż 30 w ciągu 12 miesięcy

Od 29 zł/m-c