PUBLIKACJE NAUKOWE

Publikacje Kancelaria Brokerska Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz

Myśl przewodnia

Wierzę, że wiedzą należy się dzielić.

W ramach swojej kariery naukowej jestem autorką szeregu publikacji z zakresu ubezpieczeń oraz negocjacji. Aktualnie pracuje nad podręcznikiem do ubezpieczeń dla kolejnych pokoleń ekspertów tej dziedziny.

Jako nieliczni łączymy PRAKTYKĘ, PROFESJONALIZM oraz NAUKĘ.


Publikacje naukowe:

  1. Ubezpieczenia zdrowotne jako element polityki działalności polskich przedsiębiorstw, „Dokonania naukowe doktorantów IV”, Creativetime, Kraków 2016. ISBN 978-83-63058-59-3
  2. Zarządzanie relacjami z partnerami negocjacji w sektorze ubezpieczeń (studium przypadku, [w:] Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie, pod red. naukową Kozina A., Mfiles.pl, Kraków 2015. ISBN 978-83-911408-2-3
  3. Zastosowanie teorii agencji w negocjacjach, „Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 4”, tom 2, Creativetime, Kraków 2015, ISBN 978-83-63058-51-7
  4. Negocjacje wielostronne w branży ubezpieczeniowej – zarys koncepcji, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”, 2014, nr 13 (13), ISSN 1643-8175
  5. Wykorzystanie klasycznych koncepcji wynagradzania we współczesnej agencji ubezpieczeniowej, Dziwiński P. (red.), „Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji”, Wydawnictwo AGH, Kraków 2014. ISBN 978-83-7464-706-9
  6. Motivation Systems In Insurance Agency, “Knowledge Economy Society. Challenges of the Contemporary Management”, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2013. ISBN 978-83-62511-82-2
  7. Kompetencje interpersonalne pośrednika na rynku ubezpieczeniowym, „Journal of Management and Finance”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, vol 11 no.1 part 3, Sopot 2013. ISSN 2084-5189

Prace popularnonaukowe:

  1. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktu, „Ekonopedia”, vol. 10, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2014. ISBN: 978-83-63127-16-9
  2. Zarządzanie Czasem, „Ekonopedia”, 2014, vol. 9, Fundacja Promocji
 i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2014. ISBN: 978-83-63127-13-8


Powrót