Pracownicze programy emerytalne i kapitałowe

Pracownicze Programy Emerytalne

Charakterystyka

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) jest dobrowolną formą grupowego oszczędzania na emeryturę, organizowany — przez Pracodawcę przy współudziale Pracowników. Ubezpieczenie to może być podstawą do zwolnienia pracodawcy z obowiązku wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).


W Kancelarii porównujemy oferty wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych działających na Polskim rynku. Przeprowadzamy bezpłatną analizę funkcjonującego ubezpieczenia i negocjujemy dla Państwa najkorzystniejsze warunki biorąc pod uwagę specyfikę i potrzeby firmy.

Każda oferta grupowa jest przygotowywana dla Państwa firmy indywidualnie mając na uwadzę potrzeby przedsiębiorsta. Negocjacje z Towarzystwami odbywają się na wyższych szczeblach dlatego gwarantujemy wysoką jakość ofert.

Powrót

  • Niski koszt
  • Wyższa emerytura dla pracowników
  • Bezpieczeństwo na starość

Brak. Każda firma począwszy od 07.2019 musi zapewnić program PPE lub PPK dla pracowników

  • PPK - Minimum 3.5% wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych ( koszt = 2.0% z wynagrodzenia pracownika, 1.5% koszt pracowadcy )
  • PPE - Minimum 3.5% wynagrodzenia dla minimum 25% zatrudnionych