KONFERENCJE - PRELEGENT

Konferencje Kancelaria Brokerska Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz

Konferencje - jako prelegent


  • 03.2018 Członek panelu eksperckiego w ramach projektu pt. „Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka – model współpracy uczelni ekonomicznych z pracodawcami” realizowanego w ramach grantu naukowego Katedry Teorii Ekonomii UEK, finansowanego z programu „Dialog” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • 11.2017 Prelekcja: „Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych”, IV Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne"
  • 04.2016 Prelekcja: „Wykorzystanie Ubezpieczeń Działu I w polityce działalności polskich przedsiębiorstw”. Konferencja „Dokonania Naukowe Doktorantów IV edycja”, Kraków
  • 04.2015 Prelekcja: „Zastosowanie teorii agencji w negocjacjach”. Konferencja „Dokonania Naukowe Doktorantów III edycja”, Kraków
  • 09.2014 Prelekcja: „Negocjacje Wielostronne w branży ubezpieczeniowej – zarys koncepcji”. Konferencja Naukowa „Nowe trendy i dobre praktyki 
w zarządzaniu organizacjami”
  • 06.2014 Publikacja: „Wykorzystanie klasycznych koncepcji wynagradzania we współczesnej agencji ubezpieczeniowej”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem”, Szczyrk
  • 04.2013 Publikacja: „Wykorzystanie klasycznych koncepcji wynagradzania we współczesnej agencji ubezpieczeniowej”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem”, Szczyrk

Powrót